Vol 3, No 1 (2023)

MARET 2023

DOI: http://dx.doi.org/10.22441/jfm.v3i1

Table of Contents

Articles

Vira Melinia Utama
PDF
16-30
Tasya Andini Putri
PDF
31-43
Efi Nurjanah
PDF
44-62
Novan Firdiarsyah
PDF
63-74
Mila Syarmila syarmila syarmila
PDF
75-91
Bella Ayu Kartika
PDF
92-107
Aisyah An-Nuriah, Siska Maya
PDF
108-118
Rahma Naulita, Riska Rosdiana
PDF
119-129
Virginia Firdaus
PDF
130-139
Elsa Saputri Widya Ningrum, Janfry Sihite
PDF
140-150